معنای زندگی

زندگی موهبتی است که به ما داده شده تا معنای واقعی آن را درک کنیم.

اگر از من بپرسید که معنای زندگی چیست؟ می‌گویم: معنای زندگی چه کسی یا چه چیزی؟
زیرا که معنا اساسا بیان روابط است. رابطه‌ی من با برادرم عشق خواهری معنا می‌شود، رابطه فهیمه با فرزندش و درآغوش کشیدنش، تربیت او عشق مادری معنا می‌شود. بنابراین معنای زندگی هر کس معنای رابطه او با زندگی‌ است و جلوه‌ای از  نحوه نگرش و عملکرد اوست.
معنای زندگی من آن چیزی است که رابطه‌ی من با زندگی را معنا می‌بخشد و انگار یک نشان راه و علامت است.
بنابراین نشانه راه نشانه یک سفر حقی ‌است که به مسافر اعطا می‌شود تا زندگی‌اش را و سمت و سوی آن را انتخاب کند و راه را بپیماید.

بنابراین این معنا یافتنی‌ است نه اعطاشدنی. و هر انسانی باید با کمک اسرار وجودی خودش معنای زندگی‌ش را بیابد. و بی‌شک با کمک این نشانه جاده‌ی زندگی را به مقصد ملکوت خواهد پیمود.
تقریبا دو هفته پیش با هدی جان قلی پور لایوی در اینستاگرام داشتیم که موضوع آن معنای زندگی بود.

می‌دانی چرا دوست داشتم که با هدی لایو داشته باشم؟
به‌خاطر اینکه هدی از جمله انسان‌های وارسته‌ای است که عمیقا معنای زندگی خودش را از دل درد و رنج‌های خود پیدا کرده‌ است. و به قول خودش عمیقا به درک عمیق این موضوع رسیده است که “سرطان پایان خوشبختی نیست”. این جمله قصار هدی خیلی خیلی برایم عمیق و جالب بود.

 

مسیرهای معنابخشی به زندگی

پذیرش

ما حق انتخاب داریم که زندگی خود را معنادار تلقی کنیم یا خیر. پس برای اینکه تکلیفمان را با حق آزادی معنوی خود مشخص و شفاف کنیم اولین قدم در این مسیر شناخت خود و پذیرش حقیقی خودمان است. تمام نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم. تمام گذشته و انتخاب‌ها و تصمیماتمان را که منجر به هر اتفاقی در زندگیمان شده است را بپذیریم. و از همه آنها مسیر و راهی برای رشد و معنا و زندگی متعالی بسازیم.

مسئولیت‌پذیری

ما در مسیر پذیرش و انتخاب باید مسئولیت تک تک انتخاب‌های زندگی خود را قبول کنیم. اگر من به دنبال معنای زندگی خودم هستم مسئولیت معنابخشی به زندگی‌ام را قبول کنم و در راه رسیدن به آن برنامه‌ریزی و حرکت کنم.

معناجویی در عشق و ارتباطات

یکی از راه‌ها در این مسیر ارتباطات و عشق است، عشق مادر و فرزندی، عشق پدر و فرزند، عشق هم‌نوع با حفظ وجود و هویت والای انسانی و داشتن ارتباطات سالم و رشد‌دهنده بسیار در مسیر معنابخشی زندگی کمک‌کننده هستند.

معناجویی در دل رنج‌ها

کسانی که از دل رنج‌ها و سختی‌های زندگی معنا پیدا می‌کنند، قدرت تحمل و تعریفشان از رنج متعالی و متفاوت است.
چه بسیار انسان‌هایی وجود دارند که چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ تجارب زندگی رنج‌های بسیاری می‌کشند اما زندگی غنی و پربار و موثر دارند.

 

سه نظام ارزشی معنابخش زندگی

ارزش‌های خلاق

خلاقیت وجودی شما می‌تواند معنای زندگی را به شما هدیه دهد.
گاه نوشتن به سبک خودتان، می‌تواند شما را معنادار کند. گاه خلق کتابی تاثیرگدار از تجربیاتتان. گاه خلق نگرشی مثل کمک در خیریه‌ها.

ارزش‌های تجربی

آیا به عمق باور این رسیده اید که تجربه زیسته شما دارای ارزش است؟
گاه این تجارب می‌تواند مانند یک فانوس، زندگی شما را روشن کند. درست در زمانی که تصور می‌کنید زندگی شما در تاریک‌ترین زمان.

کاهی افراد در این راستا بودن در طبیعت و ماجراجویی را انتخاب می‌کنند تا از دل تجاربی که از ماجراجویی بدست می‌آورند معنای نهفته از زندگی را بیرون بکسند و پیدا کنند.

ارزش‌های نگرشی

فرض کنید در مقابل اتفاقی در زندگی‌تان هستید که قادر به تغییر ان شرایط نیستید. چه موضعی برای رویارویی با این شرایط انتخاب می‌کنید؟ این همان چیزی است که فردی دارای رنجی لایتغیر در زندگی‌اش رخ داده تصنیم می‌گیرد که موضعی شهامت‌گونه انتخاب کند و همان درد و رنج، معنابخش زندگی او می‌شود. مانند کسی که به بیماری سرطان دچار می‌شود و با رویکرد و نگرش شجاعانه خود معنای زندگی را در همان درد پیدا می‌کند درست مانند هدی دوست عزیزم.

 

اگر علاقه مندید که در مورد معنای زندگی بیشتر بخوانید دو کتاب معنی درمانی و انسان در جستجوی معنا نوشته دکتر فرانکل را مطالعه کنید. دیدن انیمیشن روح(Soul) نیز خالی از لطف نیست.