کارگاه‌های روانشناسی

دوره‌های تخصصی

دوره مقدماتی

مهارت‌های زندگی

خودآگاهی، سواد هیجانی(مدیریت خشم، مدیریت استرس)، مدیریت زمان
مهارت‌های زندگی

دوره پیشرفته

مهارت‌های زندگی

 حل مسئله، تفکر نقاد، تفکر خلاق، ارتباط موثر
مهارت‌های زندگی