انظارت معقول
روانشناسی
زهرا پورمهدیان

راهکارهایی برای پیداکردن انتظارت واقعی از خود

به حال فکر کرده‌اید که میزان انتظاراتتان از همسر، فرزند و پدر و مادر و همکارانتان چقدر است؟

انتظار داشتن از خود می‌تواند منجر به بروز احساساتی چون ناامیدی، اضطراب شود. و دقیقا عزت نفس ما را نشانه می‌گیرد.

در وهله اول به شما می‌گویم که این دنیا دوی ماراتون نیست که برای خود کلی قواعد و قانون می‌گذارید و انتظار دارید در یک زمان مشخص به فلان جای مشخص برسید.

ادامه مطلب »
روانشناسی
زهرا پورمهدیان

معنای زندگی

زندگی موهبتی است که به ما داده شده تا معنای واقعی آن را درک کنیم.

اگر از من بپرسید که معنای زندگی چیست؟ می‌گویم: معنای زندگی چه کسی یا چه چیزی؟
زیرا که معنا اساسا بیان روابط است .رابطه‌ی من با برادرم عشق خواهری معنا می‌شود، رابطه فهیمه با فرزندش و درآغوش کشیدنش، تربیت او عشق مادری معنا می‌شود. بنابراین معنای زندگی هر کس معنای رابطه او با زندگی‌ست و جلوه‌ای از  نحوه نگرش و عملکرد اوست.

ادامه مطلب »
شجاعت در ماجراجویی
روانشناسی
زهرا پورمهدیان

حلقه‌ای مفقوده در زندگی ماجراجویانه به نام حلقه شجاعت

تاب‌آوری بر اساس حلقه‌ای به نام حلقه‌ی شجاعت در انسان پرورش پیدا می‌کند.

حلقه شجاعت از چهار مولفه تشکیل می‌شود. و در همه انسان‌ها این چهار مولفه وجود دارد و رشد می‌کند و با آسیب رسیدن به هر یک این حلقه‌ها تاب‌آوری، شجاعت و دلیری در انسان دارای خلل می‌گردد. این چهار مولفه را کمی توضیح می‌دهم. این چهار مولفه در ماجراجویی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

ادامه مطلب »
روانشناسی شناختی
زهرا پورمهدیان

چرا آموزش ماجراجویی پر اهمیت است؟

 آموزش ماجراجویی در ماجراجویی‌درمانی به بهبود تاب‌آوری می‌انجامد. با تاب‌آوری و طی‌کردن مراحل درست آن می‌توان ترس و هجانی مثبت را در کنار گروه تجربه کرد. با مواجه‌شدن با موقعیت‌ها و چالش‌های در معرض خطر و غلبه بر آنها فرد رشد می‌کند.

ادامه مطلب »
روانشناسی
زهرا پورمهدیان

ریشه‌های شناختی اهمال‌کاری چیست؟

آیا شما هم دلتان می‌خواهد از شر کارهای نیمه‌تمام خاگلاص شوید؟
اگر به شما بگویم اهمال‌کاری چه دلایلی دارد و آنها را در درون خود جستجو کنید و بنویسید و در جهت رفع آنها بربیایید.
آیا جستجوی درون و خودشناسی در راستای یکی از اهداف ماجراجویی شناختی نیست؟
قطعا هست و این مقاله را دنبال کنید و نکاتش را بنویسید و در خود بکاوید.

ادامه مطلب »
روانشناسی
زهرا پورمهدیان

جرأت‌مندی

یکی از سد راه جرأت‌مندی ترس‌هایی است که در وجود شماست. ترس‌هایتان در مسیر جرأت‌مندی را بشناسید.
نترسید.
هرگز نترسید.
این مهارت را در خود پرورش دهید.

ادامه مطلب »