ماجرا
ماجراجویی درمانی شناختی
زهرا پورمهدیان

ماجراجویی در یک روز سرد زمستانی

همان‌قدری که دانه‌های برف زمستانی زیباست بهمنی هم که تولید می‌کند خطرناک است. ارنست همینگوی     امشب می‌خواهم یکی از دل‌انگیز‌ترین خاطره‌های عمرم را

ادامه مطلب »
شجاعت در ماجراجویی
روانشناسی
زهرا پورمهدیان

حلقه‌ای مفقوده در زندگی ماجراجویانه به نام حلقه شجاعت

تاب‌آوری بر اساس حلقه‌ای به نام حلقه‌ی شجاعت در انسان پرورش پیدا می‌کند.

حلقه شجاعت از چهار مولفه تشکیل می‌شود. و در همه انسان‌ها این چهار مولفه وجود دارد و رشد می‌کند و با آسیب رسیدن به هر یک این حلقه‌ها تاب‌آوری، شجاعت و دلیری در انسان دارای خلل می‌گردد. این چهار مولفه را کمی توضیح می‌دهم. این چهار مولفه در ماجراجویی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

ادامه مطلب »
روانشناسی شناختی
زهرا پورمهدیان

چرا آموزش ماجراجویی پر اهمیت است؟

 آموزش ماجراجویی در ماجراجویی‌درمانی به بهبود تاب‌آوری می‌انجامد. با تاب‌آوری و طی‌کردن مراحل درست آن می‌توان ترس و هجانی مثبت را در کنار گروه تجربه کرد. با مواجه‌شدن با موقعیت‌ها و چالش‌های در معرض خطر و غلبه بر آنها فرد رشد می‌کند.

ادامه مطلب »
روانشناسی
زهرا پورمهدیان

ریشه‌های شناختی اهمال‌کاری چیست؟

آیا شما هم دلتان می‌خواهد از شر کارهای نیمه‌تمام خاگلاص شوید؟
اگر به شما بگویم اهمال‌کاری چه دلایلی دارد و آنها را در درون خود جستجو کنید و بنویسید و در جهت رفع آنها بربیایید.
آیا جستجوی درون و خودشناسی در راستای یکی از اهداف ماجراجویی شناختی نیست؟
قطعا هست و این مقاله را دنبال کنید و نکاتش را بنویسید و در خود بکاوید.

ادامه مطلب »