ارتقاء عملکرد شناختی با بالا‌رفتن از درخت

خاطره‌بازی کودکی و ماجراجویی‌های آن دوران

حیاط خانه ما به جز آسمان و پنجره‌های بالای حیاط، دو ورودی برای عبور و مرور دارد. یکی حیاط و دیگری پنجره زیر زمین که به حیاط باز می‌شود.

یکی از تفریحات ما در کودکی بالا‌رفتن از دیوار یک و نیم‌متری برای رسیدن به پنجره حیاط از طریق زیر‌زمین بود. مراحل یادگیری بالا‌رفتن از دیوار دو مرحله بود.

در مرحله نخست از صندلی کمک می‌گرفتیم و خودمان را بالا می‌کشیدیم. در مرحله بعدی که حرفه‌ای‌تر می‌شدیم بدون کمک‌گرفتن از صندلی خودمان را از دیوار بالا می‌کشیدیم.

در مواقع فرار در بازی‌ها، بالا‌رفتن از دیوار بسیار به کمک من و برادرم می‌آمد. و مصداق از دیوار راست بالا‌رفتن در کودکی در خانه ما وجود داشت.

 


ماجرا‌جویی بالا‌رفتن از درخت و عملکرد‌های شناختی

محققین دانشگاه فلوریدای شمالی نشان داده‌اند فعالیت‌هایی مثل بالا‌رفتن از درخت مهارت‌های شناختی را ارتقاء می‌دهد. و افرادی که بالا‌رفتن از درخت، خزیدن و راه‌رفتن روی شاخه‌های درخت را انجام دادند عملکرد بهتری در حافظه‌کاری داشتند.

به طوری کلی بالا‌رفتن از درخت همچون ورزش‌هایی مانند یوگا که در آن فرد به آگاهی از ذهن و بدن خود می‌رسد به تقویت حافظه و بازیابی اطلاعات بیشتر کمک می‌کند. راستی امروز بیست و یکم ماه جون است و سالگرد جهانی یوگا است.
به گفته راس الووی، با انجام فعالیت‌های بدنی که ما همزمان فکر هم کنیم، مغز نیز همچون بدن ما پرورش می‌یابد.


حافظه‌کاری چیست؟

یکی از سرگرمی‌های مادرم حل کردن جدول است. بعضی بعداز‌ظهر‌ها با پدرم به حل‌کردن جدول می‌پردازند. به گمانم یکی از مراحلی که در زندگی منجر به درک اهمیت حافظه می‌شود زندگی‌کردن در کنار سالمندان است. حل کردن جدول به تقویت حافظه کمک می‌کند.

دیدگاه‌های مختلف انواع مختلفی برای حافظه تعریف کرده اند. یکی از انواع حافظه، حافظه‌کاری است.

حافظه‌کاری بخشی از سیستم شناختی ما است که در فرایند پردازش اطلاعات وظیفه نگهداری موقت اطلاعات را بر عهده دارد. ظرفیت حافظه‌کاری محدود است. این سیستم شناختی در استدلال و تصمیم‌گیری ما دخیل است. نظریات فراوانی در مورد حافظه‌کاری بیان شده است.

 

تصویر‌برداری مغز نشان داده است که بخش های فعال در مورد حافظه‌کاری محدود به نقطه ی خاصی در مغز نمی‌شود، بلکه در مناطقی از قشر مغز پراکنده است. حافظه کاری بر عملکرد‌اجرایی مغز همچون توجه و تمرکز تاثیر‌گذار است.

گذشته از اینکه برخی از دانشمندان برای حافظه‌کاری زمینه های ارثی را نیز موثر می‌دانند اما می‌توان با تمرین و یادگیری عملکرد حافظه‌کاری را بهبود بخشید.

 

این سیستم شناختی پر‌اهمیت در فرایند یادگیری، عملکرد تحصیلی و کاری ما بسیار موثر است.

گذر عمر و بالا‌رفتن سن نیز بر عملکرد حافظه‌کاری موثر است.
برای محک‌زدن حافظه‌کاری خود می توانید در این سایت، عضو شوید و آزمون را انجام دهید.

 

در فعالیت‌های ماجرا‌جویانه می توان از صخره، شاخه‌های درخت تنومند بالا رفت و فعالیت‌های شناختی خود را ارتقاء بخشید.

 

ِ
یاد بخش‌هایی از شعر خاطره از احمد سوسرایی افتادم:
نمی‌دانم هنوز خاطرت هست
آن انجیر سفید
که بلند‌ترین شاخه اش
اوج آسمان بود
هر آن‌کس که می رسید به آن در اوج خوشبختی خویش بود…..
…..

تابستان
موسم گردو‌چیدن
شوق بالا‌رفتن از درخت
قهقهه و شادی
زیر درخت هنوز جای مانده است….
کامل این شعر را می توانید در اینجا بخوانید.