آخرین چالش یا تغییری که در حال حاضر توی زندگی درگیرش هستی چیه؟

روانشناسی
زهرا پورمهدیان

ریشه‌های شناختی اهمال‌کاری چیست؟

آیا شما هم دلتان می‌خواهد از شر کارهای نیمه‌تمام خاگلاص شوید؟
اگر به شما بگویم اهمال‌کاری چه دلایلی دارد و آنها را در درون خود جستجو کنید و بنویسید و در جهت رفع آنها بربیایید.
آیا جستجوی درون و خودشناسی در راستای یکی از اهداف ماجراجویی شناختی نیست؟
قطعا هست و این مقاله را دنبال کنید و نکاتش را بنویسید و در خود بکاوید.

بیشتر بخوانید »
روانشناسی
زهرا پورمهدیان

جرأت‌مندی

یکی از سد راه جرأت‌مندی ترس‌هایی است که در وجود شماست. ترس‌هایتان در مسیر جرأت‌مندی را بشناسید.
نترسید.
هرگز نترسید.
این مهارت را در خود پرورش دهید.

بیشتر بخوانید »
© همه حقوق این سایت متعلق به زهرا پورمهدیان است.